in Antwerp
Our Beliefs

in fellowship with the Churches of God worldwide

ZOEK VOOR WAARHEID (de geschiedenis van DE GEMEENTEN GODS - met uitbreiding naar Antwerpen)

 Een feitelijke opsomming van hun begin, ontwikkeling, geloofsbelijdenis en beoefening. bible

 Deze gemeenten werden heropgericht in de periode 1892-4. Zij worden in alle officiele documenten aangeduid als 'de Gemeenten Gods in de Gemeenschap van de Zoon van God, de Heer Jezus Christus', op basis van 1 Corinthiers 1:9 (zie Statenvertaling). Dit scheidt hen af van alle andere vergaderingen van christenen, die eveneens de benaming 'de Gemeenten Gods' hebben aangenomen. In de jaren 1892-94, na een ernstig onderzoeken van het hart, scheidde een aantal gelovigen zich af van hun vorige omgang en kwamen samen als de gemeenten Gods, in overeenstemming met dat wat zij zagen als het apostolische voorbeeld.

Ten gevolge van de emigratie uit het Verenigd Koninkrijk in de eerste jaren van deze eeuw, en in gemeenschap met de bestaande gemeenten, werden er gemeenten Gods opgericht in Canada, U.S.A., Australie en Nieuw Zeeland.

In 1920 ging de eerste zendelingengroep naar Nigerie, waar een vruchtvol werk zich had ontwikkeld, met gemeenten in verschillende plaatsen.

In 1947 ging een groep werken in Birma, op aanvraag van Birmese christenen die de leer bestudeerd hadden over de Nieuw Testamentarische gemeenten gedurende de isolatie tijdens de oorlogsjaren.

In 1958 trokken zendelingen van het Birmese missieveld naar Indie waar in samenwerking met inheemse hulp, het evangelie velen bereikte en er een getuigenis werd opgebouwd.

Tijdens de 1990s werd evangeliesakties in Belgie uitgevoerd. Vanaf 6 juli 1997 bestaat er nu een Gemeente Gods te Antwerpen. Het doel is altijd het stichten van gemeenten naar het voorbeeld uit het Nieuwe Testament en het opleiden van inheemse broeders in de zorg voor de discipelen.

Uw gids naar De Gemeente Gods te Antwerpen

Voor verdere inlichtingen (Vlaams/Nederlands of Engels)

Wilt u naar een presentatie van een opsomming van ons begrip van de Schrift?


De Gemeenten Gods hebben een Engels TWR radio programma 'Search For Truth' - zie https://www.twr360.org/ministry/103/search-for-truth/lang,1

Heeft u zin in een inleidende Bijbel korrespondentie kursus?

Zoutestraat 145, Zandvliet, 2040 Antwerpen, Belgium   
Tel: 0032470613626    E-mail: brian@gemeentegods-antwerpen.net