in Antwerp
Our Beliefs

in fellowship with the Churches of God worldwide

 Les 1:

Ken je Bijbel:

Algemene inleiding tot de Oude en Nieuwe Testaments

 bible

De Bijbel is een biblioteek van boeken.

De individuele boeken van de Bijbel volgen niet een chronologische volgorde. Ook zijn alle boeken, geschreven door dezelfde schrijver, niet samengebracht. Maar er is toch een orde. Wij gaan het ontdekken tijdens deze studie.

Om de Bijbel te begrijpen moeten wij elk boek in het licht van de anderen bekijken. Dit is de moeite waard. Wij zullen in de eerste instantie de twee grote delen van de Bijbel, namelijk de Oude en Nieuwe Testaments, beschouwen.

Het Oude Testament is een verzameling van 39 boeken allemaal geschreven voor de tijd van Christus. Mozes, de schrijver van de eerste 5 boeken, leefde ongeveer 1500 jaar voor Christus; en Maleachi, de laatste schrijver, leefde ongeveer 400 jaar voor Christus. Het Nieuwe Testament omvat 27 boeken geschreven tussen 50 en 100 na Christus.

Het Oude Testament toont ons hoe God met de mensheid heeft behandeld vanaf het begin tot de komst van Christus. In het bijzonder gaat het om de Israelieten.

Het Nieuwe Testament vertelt ons over het leven op aarde van de Heer Jezus en de geschiedenis van de eerste Christelijke gemeenschappen.

 Bijbels onderwerp:

Het Woord van God - gezag en inspiratie

bible

schriftgedeelten:

  • (a) 1 Petrus 1:11
  • (b) Jeremia 36:1,2
  • (c) 2 Timoteus 3:15-17
  • (d) Psalm 19:8-11
  • (e) Johannes 10:35
  • (f) Jesaja 66:2
  • (g) Psalm 119:97-104
  • (h) Openbaring 1:3

De Bijbel werd geschreven door mensen onder de leiding van de Heilige Geest (a). Soms hoorden zij de woorden van Gods mond (b). Dat is de bedoeling van 'van God ingegeven' (c). De woorden van de Schrift zijn de woorden van God. Ofschoon het door mensen geschreven werd, is het afkomstig van God.

Het Woord van God is volmaakt, waar en duurzaam (d). Er is geen hogere autoriteit dan het Woord van God (e). In de Schrift alleen kunnen wij de waarheid over God en Zijn Zoon ontdekken. Als wij zoeken naar wijsheid en geluk laat ons acht aan de Bijbel slaan (f) (g). Er zijn zegeningen voor diegenen die Gods Woord gehoorzamen (d) (h). Om het te begrijpen hebben wij een nederig hart nodig.


Les 1 Vragenlijst (Ken je Bijbel)

bible

1(a). Hoeveel boeken zijn er in Het Oude Testament?

(b). Hoeveel boeken zijn er in Het Nieuwe Testament?

(c). Schrijf de boeken van Mozes op.

(d). Schrijf de briefen van Paulus op.

2. Geef (a) 3 verschillen en (b) 3 gelijkenissen tussen de 2 Testaments.


Les 1 Vragenlijst (Bijbels onderwerp)

bible

3. Hoe is de Bijbel verschillend van andere boeken?

4. Ontdek 4 woorden van Psalm 19 die Gods Woord beschrijven.

5. Waarom moeten wij niets wegnemen van of toevoegen aan de Schrift? (Zie Deuteronium 4:2 ; 12:32 ; Openbaring 22:18,19).

6. Waarom is het belangrijk om de Bijbel te gehoorzamen?

Uw antwoorden a.u.b.

De Gemeenten Gods hebben een Engels TWR radio programma iedere zaterdagmorgen: 0815u (UT), kort golf 9.870 MHz (31 meter)

Terug

Zoutestraat 145, Zandvliet, 2040 Antwerpen, Belgium   
Tel: 0032470613626    E-mail: brian@gemeentegods-antwerpen.net