Gods Plan voor Discipelschap: de 7 Stappen

30/06/2002


Click here to start


Table of Contents

Gods Plan voor Discipelschap: de 7 Stappen

1. zij aanvaardden het woord

2. zij lieten zich dopen

3. zij werden toegevoegd

4 bij het onderwijs der apostelen

5 in de gemeenschap

6 in het breken van het brood Na de periode van het NT, begon de eenvoudigheid te veranderen:

Langzaam werd het gezag van Gods Woord nogeens bevestigd:

7 in de (gezamenlijke) gebeden

Author: Brian D. Johnston

Email: brian@gemeentegods-antwerpen.net

Home Page: index1.htm