in Antwerp
Our Beliefs

in fellowship with the Churches of God worldwide

 Welkom aan de Home Page van de KerkGemeente Gods te Antwerpen!

 "Antwerpen" - wat zegt de naam?

    Een toerist die een Antwerpenaar zou vragen vanwaar de naam van de stad komt, zal dikwijls vertelt worden dat de naam zijn oorsprong dankt aan een legende. Deze vertelt over een zekere reus, Druon Antigoon, welke een zware tol eisde van de schepen welke het kasteel, het Steen, voorbij vaarden op de Schelde. Iemand die deze tol weigerde te betalen werd de hand afgehakt door de reus. Een Romeinse soldaat, Silvius Brabo, zo gaat de legende verder, doodde de reus, hakte zijn hand af en wierp deze in de stroom. Op deze wijze, zo besluit de legende, kwam de stad aan zijn naam "handwerpen" - het wegwerpen van de hand.

  Een ander verhaal, dat werkelijk autentiek is, verteld over een man die Jezus genoemd werd, wiens handen door nagels doorboord werden. Opnieuw waren er Romeinse soldaten bij betrokken, want zij waren verantwoordelijk voor het uitvoeren van de kruisiging van Jezus Christus, juist buiten de muren van Jeruzalem, zo'n 2000 jaar geleden. De Bijbel beweert ons dat hij voor onze zonden stierf, in overeenstemming met Gods plan om ons de verlossing in zijn Naam aan te bieden.

  "En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij behouden worden" (De Bijbel, Handelingen 4:12). Ja! - Jezus rees overwinnend op uit de dood. Hij leeft nu om uw Heiland te zijn. Heb berouw en aanvaard hem als uw persoonlijke Verlosser.

  om iets over de achtergrond van onze gemeente te ontdekken                           om naar onze diensten te kijken

Zoutestraat 145, Zandvliet, 2040 Antwerpen, Belgium   
Tel: 0032470613626    E-mail: brian@gemeentegods-antwerpen.net